is gespecialiseerd in onderstaande rechtsgebieden.

Het team van Van den Hoek Gout advocatenkantoor

Familierecht:

 • Omgangsregeling
 • Ouderlijk gezag
 • Ondertoezichtstelling
 • Uithuisplaatsing
 • Wijziging voornaam of achternaam
 • Echtscheiding op eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek
 • Alimentatie
 • Verbreken samenwoning
 • Contact en straatverbod
 • Vervangende toestemming bij paspoortkwesties
 • Erkenning / ontkenning vaderschap
 • Overige familiezaken

Beslag- en executierecht, ontruiming:

 • Opheffen loonbeslag
 • Opheffen bankbeslag
 • Executie kort geding
 • (Dreigende) ontruiming huurwoning

Bestuursrecht

 • Onenigheid met de (lokale) overheid
 • Problemen met de uitkering
 • Schuldhulpverlening
 • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Arbeidsrecht

 • Ontslag
 • Ontbinding
 • Ontslag op staande voet
 • Salarisvorderingen

Geschillenregeling
Onze geschillenregeling kunt u vinden in onze algemene voorwaarden onder bovenstaande knop.
Derdengelden
Het kantoor heeft geen derdengeldenrekening. Meer hierover kunt u vinden in onze algemene voorwaarden onder bovenstaande knop.