Iedere Nederlander heeft recht op rechtshulp

Wie rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Dat noemen we 'gesubsidieerde rechtsbijstand'.

Gebruik ons contactformulier

Komt u in aanmerking voor een gesubsidieerde advocaat?

Om in aanmerking te komen voor een gesubsidieerde advocaat moet u aan inhoudelijke en financiële voorwaarden voldoen. Zo geldt bijvoorbeeld dat het moet gaan om een zaak waar de Nederlandse rechter over moet kunnen beslissen. Ook moet de zaak betrekking hebben op een probleem dat u niet zelf kunt oplossen.

De financiële voorwaarden hebben betrekking op de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Van den Hoek Gout advocatenkantoor kan u helpen.

In de advocatuur wordt de term pro-Deo gebruikt voor advocaten die cliënten bijstaan van wie de kosten voor rechtshulp gedeeltelijk worden gefinancierd door de overheid. Feitelijk hebben we het dan over gefinancierde rechtshulp, tegenwoordig gesubsidieerde rechtsbijstand geheten.

Bij gesubsidieerde rechtshulp vergoedt de overheid een deel van de kosten wanneer u een advocaat inschakelt. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Gesubsidieerde rechtshulp wordt ook wel een toevoeging genoemd. De minimale eigen bijdrage bedraagt € 148,- (minus triagekorting) of zelfs slechts € 80,- voor een Lichte Advies Toevoeging. In toegevoegde zaken geldt geen gratis eerste gesprek vanwege de eigen bijdrage.

Van den Hoek Gout advocatenkantoor kan u gratis helpen om te achterhalen of, en in welke mate, u in aanmerking komt voor deze vorm van rechtshulp.