is gespecialiseerd in onderstaande rechtsgebieden.

Het team van Van den Hoek Gout advocatenkantoor

Familierecht:

  • Omgangsregeling
  • Ouderlijk gezag
  • Ondertoezichtstelling
  • Uithuisplaatsing
  • Wijziging voornaam of achternaam
  • Echtscheiding op eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek
  • Alimentatie
  • Verbreken samenwoning
  • Contact en straatverbod
  • Vervangende toestemming bij paspoortkwesties
  • Erkenning / ontkenning vaderschap
  • Overige familiezaken

Beslag- en executierecht, ontruiming:

  • Opheffen loonbeslag
  • Opheffen bankbeslag
  • Executie kort geding
  • (Dreigende) ontruiming huurwoning

Bestuursrecht

  • Onenigheid met de (lokale) overheid
  • Problemen met de uitkering
  • Schuldhulpverlening
  • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Arbeidsrecht

  • Ontslag
  • Ontbinding
  • Ontslag op staande voet
  • Salarisvorderingen